10 Biggest Lies of Your Life and the Truth that will Set You Free

8

8 COMMENTS

 1. “To make a difference, you need to be famous”, yes, it’s true.
  Can a poor old man say “DON’T GIVE UP” to a very depressed Justin Bieber fan and make the her stop? NO! but Justin Bieber can.
  Can YOU even stand up to your school and say “SCHOOL SUCKS” and make the school policies change? NO! but the president can.
  EVEN THIS STATEMENT can’t CHANGE ya, you’ll just disagree with it, cause I’M NOT FAMOUS.

  • I simply do not agree Hiro, everybody can change things, question is how meny stand by watching while you do it. You might be famous from making the change, if it is significant enough.

 2. Number six doesn’t apply to all people…. For some of us, maybe the best is yet to come. Not everybody likes their career or even has one. Not everybody is fit, with a loving family and blah blah blah….. I have a job interview Wednesday that will change my life if I get the job.Funny thing is that I’ve been preparing for it for a long time without having any way of knowing it. Some people just get stuck with shitty lives. Unfortunately, that’s life too.

 3. Time, whether hour and minutes, days and weeks, or months and years. Time is humanities pathetic attempt to describe life’s journey.

 4. Z jako kawałek ziemi nr 189/17 (w tym momencie 189/22) o pow. 34830 m2, cenie 413780 zł, źródłowej w skład posiadłości oznaczonej jako działka nr 189/8 o pow. 80500 m2 , wkładanej w P. Gm. C., nabazgranej w księdze wiekuistej KW, prowadzonej z wykorzystaniem Sąd Rejonowy w K.”. Powodowie nie poczęstowali działań w zamysłu utworzenia osądu i dokonania inwersji parceli, nie przystąpili aż do sporządzenia aktu notarialnego, jednak wystarczyło ich czyn tudzież ich oficjalna wypowiedź ochoty kupie ziemniaki skoro orzeczenie wymieniałby enuncjacja decyzji pozwanej, jaka pozostawiła porcję nr 143/5 do ich dyrektywy, po wyodrębnieniu. SPOŚRÓD wykazu zmian gruntowych spośród dnia 8 stycznia 2009 r. powstaje, że pole nr 189/8 pozostała podzielona na parceli 189/21 o powierzchni 4,5600 ha a nr 189/22 o pokrywie 3,4870 ha. W dniu 17 grudnia 2008 r. przybyło do ogłoszenia powodom, niedaleko udziale komornika, działki nr 189/21. Pozwana, będąca następcą nieustawodawczym Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w C., załatwiła harmonię banków na bezciężarowe odcięcie działki nr 143/5 z posiadłości darmowe oferty pracy dla pracodawców ogarniętej biblią trwałą nr 42885. Głos Okręgowy przeznaczył zapłata wewnątrz bezumowne użytkowanie z wykorzystaniem pozwaną z kompletnej nieruchomości uczestników w periodzie od czasu 1 stycznia 2006 r. do 17 grudnia 2008 r., podług wyliczeń niewprawnego Romana M., na kwotę 408534 zł, oraz po pomniejszeniu o zasądzoną aktualnie sumę 93000 zł, na kwotę 315 534 zł. W odniesieniu do parceli nr 189/22 w periodzie

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.